Berätta gärna din historia!

  • (max 10 MB)

 

"En ren psykisk skildring genom vilken man står i begrepp att uttrycka - verbalt, icke-verbalt eller på annat sätt - tankens reala rättstvist. En människas skildring, totalt i avsaknad av existensens maktflöde och orättfärdighet. En beskrivning utanför all lögn men med moralisk eftertanke."

 

Citerat ur min bok, Sanningens ord

Fotograf: Leif Andersson Fotograf: Leif Andersson

I min vardag möter vi många utsatta barn, ungdomar och även vuxna. Deras berättelser är starka vittnesskildringar. Här kan ni läsa olika historier om mobbning, utanförskap och missbruk. Både från offrets och förövarens synvinkel. Syftet med sidan "Egna berättelser" är dels att förmedla kunskap om mobbning, övergrepp och dess yttersta konsekvenser. Men också att belysa varenda historia som viktig. Min värdering är nämligen att varenda historia är unik, de sa till mig "att jag inte var viktig, att ingen brydde sig, att jag var ful misslyckad och värdelös". Idag vet jag att så inte är fallet, min övertygelse om hur starka vi är tillsammans är betydligt svårare att knäcka idag än då. Genom att berätta våra historier är jag fullständigt övertygad om att vi bidrar till förändring och nödvändig kunskap som behövs i samhället. 

 

Om du vill berätta din historia genom musik, skrift eller kanske en video fyll i formuläret. Din berättelse är unik och värdefull. Du väljer själv vad och hur du vill berätta. Det har ingen betydelse om du är gammal eller ung. Du är viktig som människa och din historia kan hjälpa andra människor. Med hänsyn till sekretessen ser vi gärna att du som får din berättelse publicerad är över 18 år. Men berätta gärna även om du inte är 18, så kan vi hjälpa dig.   

 

Tack för ditt mod! 

 

    Ps: du får givetvis vara anonym.