Inspirationsträff med ungdomar från hela Norrbotten, 18/5 - 19/5 2013