Skördemarknad (H)järnkoll 23-24/8 2013, Boden

"Under fredagen och lördagen har jag varit och informerat om psykisk ohälsa, för kampanjen (H)järnkoll, ett regeringsprojekt som syftar till att öka kunskapen om psykisk ohälsa. Regeringen har utbildat över 300 ambassadörer som är utbildade i frågor kring psykisk ohälsa över hela Sverige, deras uppdrag är att sprida information om psykisk ohälsa och framförallt att förändra de diskriminerande attityder som finns. I Sverige har 3 av 4 erfarenhet av psykisk ohälsa, 1 av 4 har själva drabbats ändå är tystnaden stor. För mer information besök www.hjarnkoll.se."