Med fokus på bemötande

"Lysande föreläsning!
Du har delgett mycket som inte går att läsa sig till i böcker. Dina erfarenheter är ovärderlig kunskap. Stort tack för en otroligt bra föreläsning!" 

Utbildning, Bup, Huddinge, 2015.

"Jag tycker att detta var en av det bästa föreläsningar jag hört. Du berörde mig! Du ger mig kraft och energi att fortsätta arbeta med barn o ungdomar på det sätt jag tror på. Du bekräftade mitt sätt att arbeta på."

Utbildning, Bup, Huddinge, 2015.

Den 7 maj 2015 höll Jakob Lindén föreläsningen: "Min historia för att hjälpa andra - med fokus på bemötande." En mycket rörande föreläsning som också motiverar och peppar vård och omsorgspersonal. 

"Tack för en berörande och innehållsrik föreläsning och att du ville ha en dialog med oss! Det är mycket jag känner mig styrkt i gällande mitt förhållningssätt i mötet med barn/ ungdomar och familjer./Tack!"

Utbildning, Bup, Huddinge, 2015.