"Brott på nätet", UMEå

"Tycker presentationen blev väldigt levande och mycket intressant när du blandade egna erfarenheter med filmer, artiklar och statistik. Mycket bra! Tack för att jag fick lyssna  på din historia. Och fick ta till mig av denna information."

Föreläsning, Brottsofferjouren, Umeå, 2015.
Den 19/3 2015 höll Jakob föreläsningen "Brott på nätet". En mycket uppskattad och viktig  föreläsning.