Klicka på bilden för mer information.

Jag stödjer kampanjen för att alla ska ha samma rättigheter.

och möjligheter oavsett psykiska olikheter. Stöd du också! www.hjarnkoll.se.

Utbildning VT 2013.