Jag är med i förändrings-arbetet

Behöver du informationsblad. Vill du sprida vidare information, om min historia och vad jag gör för att hjälpa andra. Här kan du i så fall skriva ut kortfattade informations-blad med bilder.

Öppna bladet som dokument

Ta del av mitt nyhetsbrev